Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Turystyka i przyroda - Dział: ściezki dydaktyczne


  Turystyka i przyroda
Zielone szlaki
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Szlaki PTTK
Inne szlaki
Obszary Natura 2000
Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty
ściezki dydaktyczne

Lesna dydaktyczna ścieżka rowerowa "Kręta"

Gmina: Białośliwie, miejscowość: Białośliwie
Tagi: szlak turystyczny,

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „Kręta”
Ścieżka została oddana dla ruchu  turystycznego w  2004 roku z okazji Światowego Dnia Turystyki. Powstała dzięki współdziałaniu Nadleśnictwa Kaczory oraz Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa. Ścieżka jest oznakowana, prowadzi przez lasy Leśnictwa Białośliwie, a jej długość wynosi 6,5km. Pokonując trasę,  można skorzystać z umieszczonych na niej tablic, które zawierają informacje dotyczące gminy Białośliwie, kolejki wąskotorowej oraz funkcjonowania lasu.
Początek ścieżki i pierwsza tablica informacyjna znajduje się przy drodze prowadzącej na Osiedle Leśne, w miejscu przecięcia przez torowisko kolejki.  Dalsza część trasy prowadzi leśną drogą wzdłuż torów kolejki wąskotorowej (ok.2,5km), a dzięki  umieszczonym tam tablicom mamy możliwość poznania  o historii Białośliwia i jego walorów turystycznych. Po prawej stronie drogi rosną dęby nasienne mające ok. 120-140 lat, a po lewej stronie za torami kolejki są skupiska blisko 20 metrowych jesionów.
Dojeżdżamy do Leśnej Bazy Turystycznej, gdzie znajduje się zadaszona wiata.. Tam też możemy odpocząć, rozpalić ognisko i usmażyć pyszne kiełbaski. Korzystając z tablic informacyjnych, dowiadujemy się, o co to jest kolejka wąskotorowa, poznajemy historię Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej oraz działania, jakie podjęło Towarzystwo „Wyrzyska Kolejka Powiatowa” w celu ratowania zabytku.
Po 2,5 km ścieżka skręca w las grądowy, gdzie gatunkiem dominującym jest dąb z domieszką grabu, lipy, klonu, jaworu i sosny. Kierując się dalej, widzimy susz dębowy, który jest ostoją  ksylobiontów. Celem tworzenia tych ostoi jest poprawa warunków bytowania i rozwoju organizmów  - roślin, grzybów i zwierząt - żyjących w i na rozkładającym się drewnie. Atrakcją trasy jest drzewostan nasienny dębu bezszypułkowego. Stanowi on bazę zbioru nasion, z których hoduje się młode drzewka służące do zakładania na dużych powierzchniach drzewostanów dziedziczących najlepsze jego cechy.
Posuwając się dalej w głąb lasu, jedziemy drogami mającymi charakter dróg górskich, są one bardzo kręte, przecinają wąwóz powstały w następstwie kształtowania moreny przez strumienie i rzeczki odprowadzające wody z masywu morenowego  do Noteci. Droga prowadzi w taki sposób, że możemy stale  podziwiać stare dęby. Ciekawostką jest  modrzew, z którego zbiera się nasiona ze względu na jego wybitne zalety – pokrój, wzrost i zdrowotność, które ma przekazywać następnym pokoleniom. Drzewo jest wpisane do Krajowego Rejestru Drzew Doborowych i oznakowane żółtą opaską i numerem. Jego wysokość wynosi około 40m.
Następnie przejeżdżamy obok ogrodzonego młodego lasu jodłowego. Ogrodzenie ma chronić młode drzewka przed zwierzyną. Oznaczenia ścieżki prowadzą do doliny Białośliwki, strugi z wieloma zakolami. Las porastający ten teren to typowy przykład lasu wilgotnego z rosnącymi pokrzywami, niecierpkiem, jesionem, olchą i topolą. Ostatni kilometr ścieżki prowadzi przez piękny las grabowy.
 W ten sposób pokonujmy pętlę ścieżki „Kręta” i wyjeżdżamy z lasu ok. 100m od miejsca, w którym rozpoczęliśmy naszą wędrówkę.

Opracowanie zbiorowe
uczniowie Gimnazjum w Białośliwiu
Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013