Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Turystyka i przyroda - Dział: Obszary Natura 2000


  Turystyka i przyroda
Zielone szlaki
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Szlaki PTTK
Inne szlaki
Obszary Natura 2000
Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty
ściezki dydaktyczne

Dolina Noteci

Gmina: Białośliwie, Tagi: jezioro/rzeka,

Natura 2000 – Dolina Noteci

 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r.
űródło: www.wikipedia.pl

 Teren Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego jest obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000. Do obszaru specjalnej ochrony ptaków został wpisany w lipcu 2004 roku. Znajduje się na terenie dwóch województw i sześciu powiatów, w tym powiatu pilskiego. Część tego terenu leży w granicach gminy Białośliwie. Jest to obszar Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej pomiędzy Bydgoszczą a Wieleniem. Dolina Noteci jest największym i najlepiej zachowanym kompleksem dolinowo-bagiennym w Polsce. Największą część obszaru stanowią torfowiska z fragmentami łąk zalewowych. Do obszaru chronionego włączono także fragmenty zboczy dolin (Biała, Byszewice, Miasteczko Kraj.).  W lasach rosnących na krawędzi doliny spotkać można dęby, graby i buki. W dolinie najciekawsze są łęgi olszowe w okolicy Osieka. Na zboczach  można zobaczyć skupiska muraw kserotermicznych (czyli zbiorowiska roślinne o charakterze murawowo – ziołoroślowym). Na przykład ciepłolubna goryczka krzyżowa rośnie w okolicach Miasteczka Krajeńskiego. Na terenie chronionym zaobserwować można także: ziołorośla nadrzeczne, kwaśne buczyny, grądy środkowoeuropejskie, kwaśne dąbrowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe.
 Na tym terenie znajdują się:
- obszary chronionego krajobrazu – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci i Nadnotecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
- rezerwaty przyrody - Borek, Łąki Ślesińskie i Kruszyn,
- ostoje ptaków – Stawy Ostrówek i Smogulec oraz Stawy Ślesin i Występ.
 Na terenie całej doliny Noteci stwierdzono ponad 230 gatunków ptaków. Na łąkach można spotkać najbardziej charakterystycznego ptaka dla tego obszaru - kulika wielkiego. Spotkać tu można także inne ptaki, są to  bąk, bączek, bocian biały, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, dubelt, rybitwa czarna, zimorodek, dzięcioł czarny, świergotek polny, podróżniczek, jarzębata, dzierzba pustynna i ortolan.  Na tym terenie znajduje się także największe skupisko bociana białego w zachodniej Polsce.
W Dolinie Noteci spotkać można ponadto czerwończyka fioletka  motyla z Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt oraz objętą ochroną ważkę - łątkę ozdobną.

Opracowanie zbiorowe
uczniowie Gimnazjum w Białośliwiu
zdjęcia Natalia Matuszewska
źródło: www.natura 2000.org.pl


Fotogaleria: Dolina Noteci
 


Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013