Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Turystyka i przyroda - Dział: Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty


  Turystyka i przyroda
Zielone szlaki
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Szlaki PTTK
Inne szlaki
Obszary Natura 2000
Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty
ściezki dydaktyczne

Ostoja za figurą

Gmina: Białośliwie, miejscowość: Białośliwie
Tagi: rezerwat przyrody,

 

 „Ostoja za figurą” – użytek ekologiczny w Białośliwiu
 Decyzją Rady Gminy  Białośliwia z dnia 25.10.2007r. ustanowiono użytek ekologiczny „Ostoja za figurą” o łącznej powierzchni 0,57 ha. Nazwa nawiązuje do figurki Matki Boskiej umieszczonej na dębie. Teren porośnięty jest cennymi roślinami miododajnymi pośród zwartego drzewostanu. Naturalnie zakrzaczona remiza przez dziką różą, głóg, tarninę, jarzębinę, dziką gruszę, jabłoń i czereśnię stanowi teren gniazdowania pokrzewki, rudzika, kosów i drozda śpiewaka oraz bazę pokarmową dla drozdów i kosów.

 „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.”
űródło: pl.wikipedia.org
Opracowanie Beata Momot
Gimnazjum w Białośliwiu

  
Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013