Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Turystyka i przyroda - Dział: ściezki dydaktyczne


  Turystyka i przyroda
Zielone szlaki
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Szlaki PTTK
Inne szlaki
Obszary Natura 2000
Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty
ściezki dydaktyczne

Ścieżki dydaktyczne

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa "Smok" - biegnie przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. Jest ścieżką o charakterze przyrodniczo-historycznym. Na 20-kilometrowej trasie napotykamy bunkry , transzeje i cmentarze wojenne. Można również przejechać fragmentem granicy polsko-niemieckiej z okresu międzywojennego. Jeżeli kogoś interesują nietypowe zjawiska hydrologiczne, geologiczne lub przyrodnicze to znajdzie tu coś dla siebie. Orientacyjny czas przejazdu wynosi 190 minut. Na trasie zlokalizowano 12 przystanków. Na końcu ścieżki znajduje się malowniczy, drewniany SMOK wokół którego, na polanie pod starymi 200 letnimi dębami, jest miejsce na odpoczynek i rozpalenie ogniska.

 

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa "Dębowa Góra" - ma długość 9,5 km. Prowadzi przez masyw Dębowej Góry (192 m n. p. m.) znajdujący się niedaleko Wyrzyska. W całości przebiega przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. Na tamtejsze warunki najlepszy jest rower górski , którym można pokonać trasę w ciągu 3 godzin. Na ścieżce przedstawione są zagadnienia historyczne (cmentarze kurhanowe), geologiczne - masyw "Dębowej Góry", przyrodniczo - gospodarcze funkcje lasu i gospodarka rezerwatowa - rezerwat "Zielona Góra" z drzewostanami dębowo-grabowymi zachowanymi niemal w pierwotnej formie. Tematykę tę można oglądać na 19 przystankach

 

Kręta w leśnictwie Białośliwie, o długości 8 km, pozwalająca zapoznać się z ciekawymi zagadnieniami dotyczącymi lasu gospodarczego, a także odwołująca się do bardzo ciekawej historii powstania pod koniec XIX wieku kolejki wąskotorowej, o prześwicie 600 mm, jednej z najwęższych kolejek wąskotorowych w Europie, która biegła niegdyś od Białośliwia do Nakła, obsługując ruch towarowy i osobowy. Powstałe w 2001 roku  Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa, zrzeszające sympatyków kolejek wąskotorowych z całego regionu, odtworzyło tabor i część dawnych torowisk dla celów turystycznych. Można więc podjąć podróż kolejką wzdłuż ścieżki „Krętej” przez malownicze drzewostany liściaste. Można też wziąć udział w imprezach kulturalnych współorganizowanych przez TWKP.

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra długość 1,3 km znajduje się na szkółce leśnej w Dobrzycy. Wyposażona została w 12 tablic edukacyjnych. Znajduje się tam także przyrodniczo-leśna ścieżka zielonym szlakiem wzdłuż doliny rzeki Głomii na odcinku Dobrzyca – Piła , „zielona szkoła” – wiata do prowadzenia zajęć i miejsce na ognisko, część rekreacyjna dla młodszych dzieci.

 

Ścieżka  Nad Miasteczkiem rozpoczyna się od Brzostowo 1- leśnictwo, znajduje się tam obelisk, który ustawili leśnicy. Stał sie on miejscem czczenia Święta Niepodległości 11 Listopada przez okolicznych leśników. Druga stacja to Wodociągi.  Wiele lat temu wykorzystywano liczne źródliska do budowy grawitacyjnej sieci wodociągowych zaopatrujących w wodę pitną Miasteczko, Brzostowo i Marianowo. największe źródlisko nazywano űródłem Zdrowia. Obecnie ponownie zasilają naturalne cieki przyczyniające się do zachowania różnorodności gatunkowej ginącej flory i fauny zwłaszcza bezkręgowej. To właśnie tu możemy spotkać nasze najmniejsze małże będące najlepszym bioindykatorem stanu czystości wód. Następnie ścieżka prowadzi przez Cmentarz Żydowski. Miejsce to porośnięte jest roślinami cmentarnymi są to: cebulica, bluszcz, barwinek, rojnik. Zgniłe Jezioro to kolejny ważny etap na ścieżce. To jeden z wielu użytków ekologicznych obejmujących zespół siedlisk wodno bagiennych występujący w szczytowych  partiach moreny czołowej. Spotkać tu możemy rzadkie gatunki glonów i wątrobowców oraz wiele roślin i zwierząt chronionych. Użytek jest ostoją wielu gatunków z tzw, listy gatunków NATURY 2000 uznanych jako priorytetowe w skali Europy. W podaniach Zgniłe Jezioro związane jest z legendą o zatopionym kościele. Ścieżkę kończy efemeryczne jezioro "Linki". Okresowe jezioro będące oazą rzadkich gatunków roślin, płazów, bezkręgowców oraz miejscem żerowania wielu gatunków ptaków.
Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013